Fotogaléria

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130134 medzi obcou Turcovce a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa v mesiaci september zrealizovala rekonštrukcia miestnych komunikácií v celkovej sume 98 610,88 €