Fotogaléria

Revitalizácia verejného priestranstva

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130086 medzi obcou Turcovce a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa v mesiacoch september a október urobila revitalizácia verejného priestranstva pri kostole v celkovej sume 84 506,04 €