Zmluvy

Zmluvy 2021
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu
pdf Záložná zmluva - MDaV SR
pdf Príkazná zmluva - Turčan
pdf Dodatok - FURA - nebezpečný odpad
pdf Dohoda č. 21/35/012/2 - UPSVaR
pdf Príkazná zmluva - Macko
pdf Záložná zmluva - MDaV SR
pdf Dodatok č. 1 - ŠÚ SR
pdf Darovacia zmluva
Zmluvy 2020
pdf Dohoda č. 20/35/010/105 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 1 - PP Protect
pdf Dohoda č. 20/35/054/19 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 1 - Kaping
pdf Dodatok č. 1 - FURA
pdf Dohoda č. 20/35/052/1 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 3 - NATUR-PACK
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - VSD
pdf Zmluva - triedený odpad - FURA
pdf Dodatok č. 1 k zmluve 700/61/2018 - ŠFRB
pdf Dodatok č. 1 k zmluve 700/63/2018 - ŠFRB
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - PSK
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 0131/2018 - MDaV SR
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 0132/2018 - MDaV SR
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Kúpna zmluva - RVZ INVEST
pdf Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - RVZ INVEST
pdf Zmluva o výpožičke - ŠÚ SR
pdf Príkazná zmluva
pdf Záložná zmluva č. 700/61/2018 - ŠFRB
pdf Záložná zmluva č. 700/63/2018 - ŠFRB
pdf Zmluva - odpady - OZV ELEKOS
pdf Dohoda č. 20/35/010/105 - UPSVaR
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - LAURA
pdf Dodatok - FURA - jedlé oleje
pdf Príloha č. 2 - FÚRA
Zmluvy 2019
pdf Dohoda - UPSVaR
pdf Dodatok č. 2 - NATUR-PACK
pdf Dodatok č. 2 - Leško VP
pdf Dodatok - KApAR - MK
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - MŠ
pdf Zmluva č. 481/2019 PSK
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - zateplenie MŠ
pdf Zmluva - Disig
pdf Dohoda - UPSVaR
pdf Dohoda č. 19/35/52A/29 - UPSVaR
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Dodatok č. 1 - FURA
pdf Dohoda č. 1 - UPSVaR
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - LAURA
pdf Zmluva o dielo - Kaping
Zmluvy 2018
pdf Dohoda č. 18/35/52A/2 - UPSVaR
pdf Dohoda č. 01 - UPSVaR
pdf Zmluva o dielo - LAUREOLA SK
pdf Dodatok č. 1 - NATUR-PACK
pdf Dodatok č. 1 - UPSVaR
pdf Zmluva o NFP - MK
pdf Zmluva o NFP - VP
pdf Zmluva o dielo - PP PROTECT
pdf Dohoda č. 18/35/50J/40 - UPSVaR
pdf Dohoda č. 18/35/054/26 - UPSVaR
pdf Dohoda č. 18/35/52A/26 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 1 - Leško VP
pdf Dohoda č. 703/2018
pdf Dodatok č. 3 k ZoBKZ - RVZ INVEST
pdf Zmluva o úvere - ŠFRB
pdf Zmluva o úvere - ŠFRB TV
pdf Zmluva č. 532/2018 PSK
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie NB - Ministerstvo dopravy
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie TV - Ministerstvo dopravy
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - rekonštrukcia MK
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - revitalizácia VP
pdf Dodatok č. 2 - Prima banka
pdf Dodatok č. 1/2018 - FURA
pdf Zmluva - Envirofond
pdf Dohoda č. 18/35/054/60 - UPSVaR
pdf Zmluva o NFP - zateplenie MŠ
pdf Dohoda - UPSVaR
pdf Dodatok č. 2 - EUROVIA SK - VP
pdf Zmluva - audit 2017
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - LAURA
Zmluvy 2017
pdf Záložná zmluva - ŠFRB
pdf Dohoda č. 17 §50j - UPSVaR
pdf Dohoda č. 17 §52a - UPSVaR
pdf Darovacia zmluva
pdf Zmluva - Envirofond
pdf Zmluva - PSK
pdf Zmluva o dielo - KApAR - MŠ
pdf Zmluva o dielo - KApAR - Ocú
pdf Zmluva - LAURA
pdf Zmluva - audit 2016
pdf Zmluva o dielo - TESAR-DACH - MŠ
pdf Zmluva o dielo - TESAR-DACH - Ocú
pdf Dohoda č. 17/35/054/138 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 1 - TESAR-DACH - Ocú
pdf Darovacia zmluva - Pierott, n.o.
pdf Dohoda - UPSVaR
pdf Dodatok č. 2 k NZ - RVZ INVEST
pdf Dodatok č. 2 k ZoBKZ - RVZ INVEST
Zmluvy 2016
pdf Dodatok č. 1 - Úrad práce
pdf Dodatok č. 4 - Spoločný obecný úrad Ptičie
pdf Dohoda č. 7 - Úrad práce
pdf Dohoda č. 16 - Úrad práce
pdf Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
pdf Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
pdf Zmluva - NATUR-PACK
pdf Zmluva č. 273/2016 PSK
pdf Zmluva o dielo - EUROVIA SK - MK
pdf Zmluva o dielo - EUROVIA SK - VP
pdf Zmluva o dielo - TESAR DACH
pdf Dodatok č. 1 - EUROVIA SK - MK
pdf Dodatok č. 1 - EUROVIA SK - VP
pdf Zmluva o dielo - Projekty EÚ
pdf Zmluva o dielo - Projekty EÚ - MK
pdf Zmluva o dielo - Projekty EÚ - VP
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ
pdf Záložná zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
pdf Dohoda o pomoci v HN
pdf Dodatok č. 1 k NZ - RVZ INVEST
pdf Dodatok č. 1 - RVZ INVEST
Zmluvy 2015
pdf Dodatok č. 1 - Úrad práce
pdf Dodatok č. 1 k HN
pdf Dodatok č. 2 - Úrad práce
pdf Dodatok č. 3- Spoločný obecný úrad Ptičie
pdf Dodatok č. 4 - Stavebné izolácie Poprad
pdf Dodatok č. 5 - Stavebné izolácie Poprad
pdf Dohoda č. 01 MOS
pdf Dohoda č. 06 - Úrad práce
pdf Dohoda č. 13 - Úrad práce
pdf Dohoda č. 53 - Úrad práce
pdf Dohoda HN.
pdf Dohoda HN
pdf Zmluva - Úrad vlády.
pdf Zmluva - Úrad vlády
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
pdf Dohoda - SFZ
pdf Zmluva o dielo - KApAR MK
pdf Nájomná zmluva - RVZ INVEST
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - RVZ INVEST
pdf Zmluva o dielo - Ing. Miroslav Leško VP
Zmluvy 2014
pdf Dodatok č. 1 - DRUPROJEKT
pdf Dodatok č. 1 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
pdf Dodatok č. 2 - Stavebné izolácie Poprad
pdf Dodatok č. 2 - UPSVaR
pdf Dodatok č. 3 - Stavebné izolácie Poprad
pdf Dohoda č. 22 - UPSVaR
pdf Dohoda HN.
pdf Dohoda HN
pdf Dohoda MOS
pdf Mandátna zmluva
pdf Príloha č. 3 - VSE
PDF Záložná zmluva
pdf Zmluva - kataster
pdf Zmluva - Úrad vlády
pdf Zmluva CVČ
pdf Zmluva o nájme - AGRO-TREND
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - technická vybavenosť
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - nájomné byty
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o úvere - ŠFRB
pdf Dodatok č. 1 - Kaping
Zmluvy 2013
pdf Dodatok č. 1 - Stavebné izolácie Poprad
pdf Dohoda č. 11 - UPSVaR
pdf Dohoda č. 48 - UPSVaR
pdf Licenčná zmluva - MADE
pdf Zmluva CVČ - Ptičie
pdf Zmluva - CVČ
pdf Zmluva - kataster
pdf Zmluva - Ondávka
pdf Zmluva - Úrad vlády
pdf Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
Zmluvy 2012
pdf Dohoda č. 18 - UPSVaR
pdf Licenčná zmluva
pdf Zmluva - kataster
pdf Zmluva o dielo - SVP
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z