Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Objednávky 2015
pdf Objednávky 2016
pdf Objednávky 2017
pdf Objednávky 2018