Obecný úrad

Kontakty
Obecný úrad Turcovce
Turcovce 35
067 23 Baškovce

tel: 057/7880392
mob: 0918 360 941 - Cyril Vasiľ, starosta
0907 496 790 - Bc. Monika Belančinová, prac. Ocú
e-mail: outurcovce@gmail.com
web: www.turcovce.ocu.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 00323667
DIČ: 2021173847
IBAN: SK21 5600 0000 0089 0304 8001