Aktuality

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
pdf Turcovce - vodovod
pdf Hrubov - vodovod
pdf Katastrálna mapa
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou - Prístupová komunikácia v obci Turcovce
pdf Výzva Turcovce
doc Príloha č. 1 ZoD
xls Príloha č. 2 Zadanie
doc Príloha č. 3 Kritériá
docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
Aktuality
pdf Odvoz nebezpečného odpadu
pdf Testovanie 01.05.2021
pdf Zmena autobusových spojov od 19.04.2021
pdf Odvoz jedlých olejov
pdf Spoločné tlačové vyhlásenie ŠÚ SR a UVZ SR
pdf Výpočet vytriedenia KO 2020
pdf Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby
pdf Prerušenie distribúcie elektriny
pdf Tlačová správa SODB
pdf SODB - leták 2
pdf SODB - leták 1
pdf Cestovný poriadok od 01.01.2021
pdf Verejná vyhláška - VSD
pdf Harmonogram zberu KO 2021
pdf Verejná vyhláška - Rozšírenie distribučnej siete plynovodu obce Hrubov
pdf Uznesenie vlády SR
pdf AMO - registrácia chovov
pdf Regionálna tlačová správa SODB
pdf Regionálna tlačová správa SODB
pdf Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
pdf Africký mor ošípaných
pdf Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné
pdf Úprava stránkových hodín
pdf Opatrenie pri ohrození verejného zdravia
PDF Opatrenie o zákaze a obmedzení prevádzok
pdf Režimové opatrenie
pdf Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí
pdf Usmernenie hlavného hygienika
pdf Usmernenie MŠVVŠ SR
pdf Usmernenie MŠVVŠ SR
PDF Správa o hodnotení strategického dokumentu
pdf Úroveň vytriedenia KO - 2019
pdf Informácia pre obhospodarovateľov lesa
pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"
pdf Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov